BHP obsługi żurawia samojezdnego


Wykonaniu wielu zadań transportowych wymaga podnoszenia ładunków na znaczną wysokość, a także jednoczesnego przemieszczania ich w płaszczyźnie poziomej. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia nie tylko podczas załadunku i rozładunku elementów o znacznej masie, ale także przy realizacji różnych robót budowlanych związanych np. z wykorzystywaniem prefabrykatów żelbetowych, ustawianiem konstrukcji stalowych, pracami instalacyjno-montażowymi albo podczas relokacji maszyn i urządzeń. Najlepszą opcją w takich przypadkach okaże się zwykle wynajęcie dźwigu samojezdnego. W zachodniopomorskim zlecenia tego rodzaju obsługuje firma Usługi Dźwigowe Edward Muzyka, dysponująca nowoczesnymi żurawiami samochodowymi. Przekonajmy się, czym są te urządzenia i sprawdźmy, jakie są podstawowe zasady ich użytkowania.

Co jest ważne przy doborze żurawia samojezdnego?

Żuraw samojezdny powinien być dobrze dopasowany do rodzaju zadania, jakie ma wykonać. Istotny będzie przede wszystkim odpowiedni udźwig, wysokość podnoszenia oraz wysięg. Liczyć będą się także gabaryty sprzętu, o ile niezbędny będzie dojazd i praca w miejscu trudnodostępnym i o ograniczonej powierzchni. Nie można też zapominać, że urządzenie musi mieć ważne badania UDT, a operator stosowne uprawnienia.

dźwig mobilny

Jak korzysta się z żurawi samojezdnych?

Przed przystąpieniem do pracy każdy żuraw samojezdny musi zostać odpowiednio przygotowany. W grę wchodzi ustawienie urządzenia na stabilnym, nośnym i możliwie płaskim podłożu, a także rozstawienie podpór poprawiających rozkład powstających obciążeń. Warto pamiętać, że korzystanie z takiego sprzętu będzie wykluczone w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych czy w czasie burzy lub silnego wiatru. W strefie pracy dźwigu nie mogą się znajdować osoby postronne, a współpracujący z operatorem hakowy musi zadbać o prawidłowe zamocowanie ładunków, gwarantujące optymalny rozkład masy. Przy ich obsłudze podstawową regułą bezpieczeństwa będzie nieprzenoszenie żadnych elementów ponad ludźmi oraz zadbanie o właściwe przygotowanie miejsca, gdzie mają one zostać umieszczone.