Jakie jest działanie i wykorzystanie dźwigów samojezdnych?


Dźwig na poluDźwigi samojezdne określane także żurawiami samojezdnymi okazują się być niezbędne w przypadku wykonywania różnego rodzaju prac, głównie na dużych placach budowlanych. W jaki sposób są zbudowane, a także do jakich dokładnie zadań się ich używa?

Jak zbudowany jest dźwig samojezdny?

Konstrukcja takiej maszyny to podstawowy moduł, czyli wyciągarka, a także wysięgnik, który osadzony jest na obrotowej kolumnie. Dzięki temu możliwe jest podnoszenie oraz swobodne opuszczanie ciężarów o różnych masach własnych, a także ich przemieszczanie w wyznaczone miejsca.

Zgodnie z nazwą ważnym wyróżnikiem jest także podwozie, dzięki któremu dźwig może być przemieszczany z miejsca na miejsce. Jest to istotna cecha sprawiająca, że czynności na placu budowy mogą być wykonywane zdecydowanie sprawniej i w sposób bardziej elastyczny.

Ostatnim wyróżnikiem dźwigów samojezdnych są specjalne, wysuwane podpory. Ich zastosowanie jest oczywiste: to dzięki nim konstrukcja jest stabilna podczas przenoszenia dużych ciężarów, co pozwala na bezpieczne wykonywanie tego typu prac.

Gdzie wykorzystuje się dźwigi samojezdne?

Wiemy już, jak skonstruowane są tego typu maszyny. Do jakich więc prac najczęściej ich używa? Służą one przede wszystkim do przenoszenia różnego rodzaju ładunków na placach budowlanych, zwłaszcza na wyższe kondygnacje. Mogą też przenosić ładunki w poziomie, głównie dzięki temu, że maszyny te są samojezdne. Usługi dźwigowe sprawdzają się dodatkowo w przypadku różnego rodzaju prac remontowych lub dobudowywania kolejnych kondygnacji budynków.

Mniejsze maszyny mogą natomiast stanowić alternatywę nawet dla wózków widłowych, przede wszystkim na placach magazynowych, zanim ładunki zostaną przetransportowane do wnętrza hal.

Jak widać dźwigi samojezdne mają kilka charakterystycznych cech sprawiających, że są tak często używane na placach budowlanych. Oczywiście w celu pełnego wykorzystania ich potencjału niezbędne jest ich prawidłowe obsługiwanie, do czego konieczne jest przeszkolenie osób obsługujących takie maszyny.