Jakie są na rynku rodzaje dźwigów?


żuraw mobilnyDźwigi to jedne z tych maszyn budowlanych, bez których obecnie nie jest możliwa praktycznie żadna budowa. Ich zadaniem jest przede wszystkim podnoszenie i przesuwanie ciężkich ładunków na różnych wysokościach i poziomach.

Rodzaje dźwigów i ich zastosowanie

Dźwigi klasyfikuje się przede wszystkim ze względu na rodzaj montażu ramienia żurawia i ich możliwości przemieszczania się. Dalsze klasyfikacje są bardziej szczegółowe i dotyczą np. typu wysięgnika czy udźwigu w obrębie danej grupy.

  1. Dźwigi samojezdne – żuraw znajduje się na specjalnym podwoziu samochodu ciężarowego lub przeznaczonego dla dźwigów. Porusza się tak, jak auta ciężarowe, a wysięgniki i wyciągarki montowane są na obrotowej platformie. Wykorzystywany jest na zewnątrz, szczególnie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania żurawi wieżowych, np. małe, trudnodostępne budowy, remonty wysokich budynków.
  2. Dźwigi HDS – podobne do dźwigów samojezdnych z tą różnicą, że prócz wysięgnika posiada również na nadwoziu miejsce przeznaczone na załadunek towaru. Wykorzystuje się je często w halach magazynowych, leśnictwie i przy transporcie materiałów na większe odległości.
  3. Dźwigi wieżowe – żurawie wieżowe są nieruchome, osadzone na kratownicy zakotwiczonej w podłożu. Ruchome ramię żurawia zakończone jest przeciwwagą, a kabina operatora znajduje się na dużej wysokości. Zastosowanie znajdują głównie przy budowie wysokich budynków.
  4. Mobilne żurawie wieżowe – kratownica, przeciwwaga oraz ramię żurawia zamontowane jest na specjalnie do tego przystosowanym pojeździe, dzięki czemu możliwe jest obsłużenie kilku budów w krótkim czasie.

Jak widać, wśród rodzajów dźwigów znajdują się również takie, które mogą mieć zastosowanie np. przy budowie domów jednorodzinnych, mycia okien w biurowcach czy przy remontach kamienic.